FOND KROUŽKY

Účel a cíl fondu

Kroužky a koníčky přinášejí do života radost. Rozvíjí mnohé schopnosti, i ty, které škola nedocení a tak mohou díky kroužkům zažít pocit úspěchu i ty děti, kterým se ve škole příliš nedaří. Koníčky dávají prostor pro růst sebedůvěry, nabízí prostor k navázání přátelství, pozitivně ovlivňují vývoj dítěte. Účelem fondu „KROUŽKY“ je zpřístupnění volnočasových aktivit dětem z rodin, které si je důvodů finanční tísně nemohou dovolit.  

Cílem fondu pak je smysluplné využití volného času těchto dětí, rozvíjení jejich zájmů a talentů a zapojení do běžného kolektivu vrstevníků.
Komu je fond určen
Cílovou skupinou tohoto fondu jsou děti z rodin ohrožené sociálním vyloučením, vícečlenných rodiny a nebo rodin s matkou / otcem  samoživiteli.

Základní pravidla pro čerpání
– Z finanční pomoci fondu lze uhradit pouze jeden kroužek na jedno dítě.
– Fond nebude zpravidla hradit 100% ceny kroužku. Minimální částka spoluúčasti rodiče pak bude 200,-Kč a to z důvodu zvýšení motivace rodičů v kroužku dítě podporovat.
– Maximální výše podpory je 3500,-Kč na jedno dítě a rok.
– Žádat o příspěvek mohou zákoní zástupci dítěte, organizace zastupující dítě, příbuzní dítěte nebo organizace provozující zájmovou činnost.
– Podpora z fondu KROUŽKY není nároková a Charita Nový Jičín si vyhrazuje právo rozhodování o přidělení či nepřidělení příspěvku.
– Příspěvek je zasílán přímo poskytovateli volnočasové aktivity a to bezhotovostně na bankovní účet.
– Fond je určen pro občany Nového Jičína a přilehlých obcí.

 

Jak žádat
1) Stažením zde: Žádost o příspěvek na kroužek
2) Písemnou žádostí, kterou lze získat v sídle Charity Nový Jičín popřípadě zašleme poštou.

KONTAKT
Charita Nový Jičín
Dolní brána 57, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 709 240 Mob.: 731 697 881

Email: charitanj@charitanj.cz web: www.charitanj.cz
Bankovní spojení: Fio Banka číslo účtu: 2900231575/2010

Letáky ke stažení zde: Leták strana 1 Leták strana 2

 

Fond KROUŽKY  je spolufinancován z výtěžku Tříkrálové sbírky