Rodinný Klub Hnízdo

hnizdo_4

Smysl Rodinného klubu Hnízdo

„Rodinný klub Hnízdo“, se symbolicky zahnízdil přibližně před 5 lety. Myšlenka spojit rodiny, které se denně potkávají, seznámit jejich děti a najít společné zájmy se zrodila právě v hlavách, které cítily, že jim něco schází.

Na začátku toho všeho, byl tedy jenom kostel plný dětí a rodičů, kteří se různě potkávali s jinými rodiči, občas se spolu dali do řeči, občas se domluvili na nějakou tu „akci“ s dětmi, ale to bylo v rámci možností vše. Jediná možnost družení se, byla na farních akcích. A protože každý rodič potřebuje dostávat a zase předávat dál informace o svých ratolestech, o svých trápeních s výchovou či o fintách, které platí na jejich děti, tak se zrodil nápad. Nápad založit společenství rodin. Do tohoto projektu nastoupilo přibližně pět rodin, společně daly hlavy dohromady a vymyslely výstižný název, který je takovým povedeným synonymem rodiny – „Hnízdo“. Nastala otázka kde se scházet a protože to bylo společenství rodin, kde jinde se sejít než v rodině. Prvních pár setkání se tak opravdu uskutečnilo, než nám došlo, že pokud nechceme, aby se hostitel vždy třásl strachy, zda se do bytu všichni vejdeme, tak musíme najít jiné neformální prostředí. Zrodil se nový nápad, scházet se na faře, kde pro tyto akce byl ideální prostor. O. Alois s nápadem souhlasil a mohl se řešit další problém, kde sehnat finance na úpravu místnosti. Ovšem jak stojí v Písmu – Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže – zašli jsme požádat o příspěvek na Město, žádali jsme i u Charity, oslovili různé sponzory a klubovna se mohla upravit: dostala nový nátěr, koberec, gaučové posezení jako v obýváku a mohlo se začít.

Scházíme se v pravidelných intervalech, jednou za čtrnáct dní. Program byl nejdříve zaměřen na nás rodiče. Probírali jsme duchovní i světské témata, v jejichž přípravě jsme se prostřídávali. V současné době jsme program zaměřili čistě na děti. Protože všichni kráčíme ke stejnému cíli a tím je Ježíš, snažíme se našim dětem tuto cestu ukázat. Čteme s dětmi evangelium, hrajeme hry, povídáme si o Ježíši, zpíváme a tancujeme. Podnikáme i společné výlety, na podzim pouštíme draky,  bavíme se na Maškarních plesech, na jaře škvaříme vajíčka, organizujeme přednášky, kde nám jiní a zkušenější radí, jak se vyrovnat s překážkami, které v životě překonáváme, nebo se jen domluvíme na procházce po okolí.

Dnes už nejde spočítat, kolik členů „Rodinný klub Hnízdo“ čítá. Rodin, které mají zájem se setkávat, přibývá, a i když nechodí všichni pravidelně, někteří se objeví jen výjimečně, jsme všichni součástí jednoho společenství.

Rodina je v dnešním „moderním“ světě něčím exotickým, něčím co není samozřejmostí. Dospělé osoby v rodině jsou zodpovědné za výchovu svých potomků, ale když rodina není, kdo tedy vychovává…? V naší zemi se dnes rodí 41% dětí nesezdaným párům a ročně se zhruba každé druhé manželství rozejde. Rodiče se předhánějí ve výběru prestižních škol, špičkové techniky, zájmových kroužcích, vozí děti na hory, k moři……………………, ale nepovažují za důležité dát dětem do života základní stavební kámen a tím je právě rodina, v jejímž středu je Ježíš. Věříme, že naše děti tento kámen ve svém životě dostaly a budou na něm stavět, věříme, že jim k této stavbě dopomůže i toto naše společenství, které jim dává poznat nové kamarády, vychovávaných ve stejné víře.

V současnosti jsme byli přijati pod oficiální křídla Charity Nový Jičín a těšíme se na nově otevřené obzory, příležitosti a spolupráci.

Plánované aktivity Charitního rodinného klubu Hnízdo

Hnízdo má z výše uvedených důvodů zájem podněcovat mezi farníky (stejně jako „nevěřícími“ sousedy a obyvateli) zájem o rodinné aktivity, jejichž cílem není výhradně zábava, ale také vzdělávání ve věcech víry, výchovy, zdraví, chceme se vzájemně inspirovat, společně bavit, probouzet zájem o zlepšení rodinný vztahů, iniciovat diskuse s odborníky.

Aktivity s dětmi: Každoročně – Mikuláš, Maškarní ples, Svatodušní opékání, poutě, Drakiáda,  Dále katecheze v klubovně i venku, sportovní turnaje.

Aktivity pro rodiče: přednášky organizované průběžně.