Noclehárna

 

Adresa: Dolní brána 57, 74101 Nový Jičín
Telefon: 556 709 240
E-mail: nocleharna@charitanj.cz
Vedoucí služby: Mgr. Jolana Orlíková
Kapacita: 18 mužů, 3 ženy
provozováno od: 1.1. 2014

 

POSLÁNÍ

Posláním sociální služby Charitní dům Matky Terezy – noclehárna je zajištění přenocování a možnost osobní hygieny pro osoby bez přístřeší.

CÍLE

Noclehárna je služba sociální prevence, jejímž cílem je:

 • snižovat počet lidí, kteří přespávají na ulicích nebo veřejných prostranstvích
 • snižovat sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů služeb
 • umožnit jim řešit samostatně jejich problémy a minimalizovat jejich závislost na sociální pomoci s podporou jejich sociálního začleňování
 • snižovat rizika zdravotní újmy lidí bez přístřeší zvláště v zimních měsících
 • podporovat sociální začlenění uživatelů noclehárny vytipováním vhodných zájemců o sociální službu azylový dům, nabídkou dalších projektů Charity Nový Jičín, zprostředkováním jiných navazujících služeb

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, osoby žijící na hranici sociálního vyloučení a osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné, kteří dosáhli 18 let. Kontraindikací pro přijetí uživatele je jeho stav pod vlivem omamných látek a agresivní chování. 

PROVOZNÍ DOBA

PO – NE: 19:00 – 07:00 hod. 

PO – PÁ: 07:00 – 08:30 hod. jednání se sociálním pracovníkem. 

ZÁSADY SLUŽBY

 • PARTNERSTVÍ
 • Přestože je uživatel služby kvůli své nepříznivé sociální situaci v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, je brán jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých základních lidských práv a svobod.
 • RESPEKTOVÁNÍ VOLBY UŽIVATELŮ
 • Pracovníci vždy respektují svobodné rozhodnutí uživatele, které činí o svém vlastním životě.
 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

  Služba je postavena na základě křesťanských zásad:

  • nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi.
  • v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.

 

Charitní dům (652)Příběh:
Pan Pavel začal pravidelně docházet do noclehárny na podzim roku 2012. V Novém Jičíně je známou postavou, která měla v oblibě víno a na svůj vzhled nijak nedbala. Během času pochopil, že ve střízlivém stavu mu vstup nebude odepřen, a pití vína omezil. Pan Pavel trpěl i nemalými psychickými potížemi, býval dezorientovaný a často se v noci dožadoval léků na spaní. Podařilo se nám zkontaktovat jeho syna, který se o otce začal zajímat, a společnými silami jsme vyřídili pobyt pana Pavla v psychiatrické léčebně v Opavě. Po návratu z léčebny se pan Pavel opět objevil v noclehárně, ale byl jako „bez životní jiskry“ – nekomunikoval, rezignoval na všechny jeho dosud oblíbené aktivity. V té době mu byl jeho syn velkou životní oporou. Časem nalezl útočiště v našem azylovém domě a s naší asistencí se podařilo zajistit pravidelné návštěvy u psychiatra. Jeho život se postupně začal vracet do normálu. Pan Pavel usiluje o řešení své životní situace. Jeho cílem je získat podnájem nebo pokoj v domově pro seniory a žít spokojeně.

Služba Charitní dům Matky Terezy – noclehárna byl podpořen:

Město Nový Jičín

logoMPSV-msym_logo