Charitní dům Matky Terezy – azylové domy

 

Adresa: Dolní brána 57, 74101 Nový Jičín
Telefon: +420 556 709 240;  733 120 837
E-mail: azylovydum(a)charitanj.cz
Vedoucí: Eva Mrázková, DiS
Kapacita zařízení: Muži – 11   

Ženy – 3  

Rodiny Nový Jičín – 24

Rodiny Straník – 19

Provozováno od: 1.1. 2014

Straník

Elektronická žádost o azylový dům pro muže a ženy (klikněte na červený odkaz pro přesměrování na formulář)
Formulář lze stáhnout rovněž  jako dokument Word klikněte zde , nebo PDF klikněte zde. 

Elektronická žádost o azylový dům pro rodiny (klikněte na červený odkaz pro přesměrování na formulář)
Formulář lze stáhnout rovněž  jako dokument Word klikněte zde , nebo PDF klikněte zde. 

 Aktuální nabídku neobsazených míst v azylových domech nalezenete zde: aktuální volná místa

Veřejný závazek služby Charitního domu Matky Terezy v Novém Jičíně

Poslání

Posláním Charitního domu Matky Terezy – azylového domu v Novém Jičíně je poskytnout mužům, ženám, osobám pečujícím alespoň o jedno nezletilé dítě, těhotným ženám a rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, dočasnou jistotu zázemí a potřebnou individuální podporu k tomu, aby mohli samostatně řešit svoji situaci a opět se začlenit do společnosti.

Cíle 

 1. Uživatel má naplněny základní životní potřeby.
 2. Uživatel služby řeší svoji nepříznivou situaci, využívá a rozvíjí své schopnosti a dovednosti
 3. Uživatel se zajímá o svůj zdravotní stav a usiluje o řešení zdravotních problémů.
 4. Uživatel udržuje svou případnou závislost v přiměřených mezích.
 5. Uživatel má trvalý zdroj příjmů, orientuje se ve svých závazcích a umí hospodárně zacházet s financemi.
 6. Uživatel je schopen žít trvale bez podpory sociální služby.
 7. Po ukončení služby se uživatel nevrací na ulici, ale má zajištěné bydlení v jemu dostupné formě.

Cílová skupina

     Azylový dům poskytuje sociální služby: mužům, ženám, osobám pečujícím alespoň o jedno nezletilé dítě, těhotným ženám a rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, kterou neumí vyřešit vlastními silami a splňují tyto náležitosti:

 • věk od 18 do 65 let
 • jsou fyzicky soběstační (umí se najíst, obléct, umýt a další úkony běžného života)

 Neposkytneme službu těmto osobám:

 • které nejsou schopny komunikovat běžným způsobem (cizinec, který se nedorozumí česky, slovensky, polsky, nebo z důvodu mentální retardace)
 • vyžadujícím speciální úpravy prostor a vybavení (vozíčkáři, nevidomí)

Zásady poskytování služby

 1. Podporujeme samostatnost uživatele

To, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a pomocí svých schopností, neděláme za něj.

 1. Partnerství

Přestože je uživatel služby v nelehké sociální situaci, bereme jej jako rovnocenného partnera, který má svá práva, ale i povinnosti.

 1. Respektování jedinečnosti člověka

Víme, že každý člověk je jiný. Přistupujeme ke každému tak, jak to nejlépe odpovídá jeho potřebám, a snažíme se, aby mohl co nejvíc zůstat sám sebou.  Nepomáháme v jednání, které mu škodí.

 1. Přistupujeme s úctou k osobní důstojnosti každého člověka

Podporujeme u uživatele celou lidskou osobnost, tělo i duši člověka. S tímto přístupem mu pomáháme naplnit jeho potřeby tělesné (teplo, spánek, hygiena atd.), duševní komunikace, pocit bezpečí, být užitečný) i duchovní (smysl života, mravní řád atd.). Pracovníci jsou otevřeni rozhovorům na téma smyslu života, víry, hledání vnitřních hodnot.

Příběh:
Na počátku roku 2012 byl do azylového domu přijat pan Ivo. Jeho život mu dlouhodobě komplikuje alkohol, který byl i důvodem ztráty práce a bydlení. Pan Ivo je bohužel typ tzv. dekádového alkoholika. Má období, kdy vydrží bez alkoholu měsíce, a poté zase týdny, kdy jej ovládá závislost. Ve spolupráci s klíčovým pracovníkem azylového domu se panu Ivovi podařilo konzumaci alkoholu minimalizovat a najít si práci. Jeho dalším naplněným cílem bylo nalezení samostatného bydlení. Pan Ivo se společně s kamarádem odstěhoval z azylového domu do pronájmu. V následujícím období sám nezvládl kontrolu nad alkoholem, dostal z bytu výpověď a skončil v nemocnici s úrazem hlavy. Příběh pana Iva zatím nekončí šťastně. Pokud však sám projeví zájem a iniciativu, budeme se snažit být mu oporou pro nalezení cesty životem.

Charitní dům Matky Terezy – azylový dům podporují:

Od 1.1.2022 financován z dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence 2022+“.


 Prostřednictvím individuální dotace Města Nový Jičín.