Půjčovna kompenzačních pomůcek

POZOR ZMĚNA ADRESY!!!

Adresa: Štefánikova 832/5, areál Gasnet
  u vjezdu do areálu zvoňte na zvonek Charita Nový Jičín
Telefon: 603 587 218
Email: martina.rajnochova@charitanj.cz

 

Posláním půjčovny kompenzačních pomůcek je aktivizovat a zlepšit život uživatelů prostřednictvím zapůjčení vhodné kompenzační pomůcky, která pomáhá zvládat některé běžné úkony každodenního života a umožní jim setrvat v přirozeném prostředí.

Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány na základě uzavřené smlouvy a za finanční spoluúčasti uživatele služeb dle platného ceníku poplatků.

KATALOG POMŮCEK:

POMŮCKA POPIS ZÁLOHA KČ/DEN KČ/MĚSÍC
ELEKTRICKÉ POLOHOVACÍ  LŮŽKO Elektrická lůžka lze do žádané polohy nastavit pomocí dálkového ovládání. To umožňuje jejich snadnou obsluhu i těžce nemocným. Standardní vybavení lůžka obsahuje matraci a hrazdičku. Většina lůžek je vybavena postranicemi pro zabránění pádu uživatele z lůžka a kolečky s možností zabrzdění. 1000,-   660,-
MECHANICKÉ POLOHOVACÍ LŮŽKO    Postele lze polohovat pod horní částí těla, až do sedu a pod nohama, obě tyto funkce se dají podle potřeby kombinovat. Většina lůžek je vybavena postranicemi pro zabránění pádu uživatele z lůžka a kolečky s možností zabrzdění.  1000,-   300,-
INVALIDNÍ VOZÍK KLASIK Invalidní vozík určen k dopravě sedících osob s postiženými dolními končetinami.  1000,- 40,- 360,-
 POKOJOVÉ WC POJÍZDNÉ  Židle určená pro vykonávání tělesných potřeb mimo prostor WC.  500,- 30,- 180,-
 NÁSTAVEC WC    Zvýšení toalety pomocí nástavce k usnadnění dosedání i vstávání.   500,- 25,- 120,-
 STOLEK K POSTELI   Stolek vhodný ke všem typům lůžek je výškově nastavitelný, nastavit lze též sklon užitné plochy.  500,- 25,- 120,-
 SEDAČKA PŘES VANU   Sedačka usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň z velké míry eliminuje možná rizika při těchto úkonech, výrazným způsobem také usnadňuje manipulaci s pacientem, případně zvyšuje soběstačnost postižené osoby.  500,- 25,- 120,-
CHODÍTKO PEVNÉ   Jednoduchá a pevná konstrukce chodítka určeného zejména pro pohyb v interiéru. Chodítko je vybaveno pryžovými protiskluzovými násadci na nožkách a jeho výšku lze nastavit dle potřeb uživatele v rozsahu 78 – 96 cm.  500,- 30,- 150,-
 CHODÍTKO S OPOROU PŘEDLOKTÍ   Ocelová čtyřkolová roleta s podpěrami loketní
čtyřkolová rolka, sklápěcí, s prodlouženými úchyty a podpěrou loktů, se sedákem, s područkami, s košem, skládací, výškově nastavitelná
 500,- 40,- 300,-
 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ   Ergonomicky tvarované parkovací brzdy umožňují rychlé a jednoduché zabrždění chodítka při náhlém ochabnutí uživatele či při ztrátě jeho stability. Toto chodítko je vhodné pro pacienty s nízkou svalovou dispozicí, např. při artróze. Výškově stavitelné rukojeti od 71 do 98 cm. 500,- 40,- 300,-
ANTIDEKUBITNÍ MATRACE   Antidekubitní matrace jsou speciálně vyvinuté pro všechny pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko. Rovnoměrně rozkládají tlak na celou plochu matrace a minimalizují mechanické poškození tkáně. Výrazně snižují riziko výskytu proleženin, zároveň přispívají ke klidnému a zdravému spánku.  1000,- 50,- 360,-
KYSLÍKOVÝ GENERÁTOR Elektronické zařízení, které umožnuje nepřetržitou dodávku kyslíku, ale také může pracovat pouze v případě potřeby. Kyslíkový koncentrátor nasává vzduchu v místnosti, odděluje kyslík od ostatních plynů v ovzduší a dodává kyslík ve vysokých koncentracích přímo uživateli. 1000,- 60,- 660,-
HRAZDA K LŮŽKU SAMOSTATNĚ  nastavitelná výška hrazdičky: 95 – 131 cm
nosnost: 115 kg
500,- 30,- 120,-
PÁSOVÝ SCHODOLEZ

Pásový schodolez určený pro překonávání schodišťových bariér s ovládáním doprovodnou osobou. Je vhodný pro přepravu osob na mechanickém vozíku po přímých jednoramenných i víceramenných schodištích s maximálním sklonem 35°. 3000,- 200,- 1500,-

Výše uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.
V případě, že dovoz pomůcky je zajišťován poskytovatelem je stanovena úhrada za dovoz ve výši 10,-Kč/km.
Při výnosu postele do 2 patra a výše bez výtahu bude účtována sazba 200,-Kč.

 

Výpůjční řád:

 • Ceny jsou stanoveny na 1 den.  Ceník je v příloze tohoto Výpůjčního řádu .
 • V případě, že dovoz kompenzační pomůcky je zajišťován poskytovatelem je stanovena úhrada za dovoz ve výši 10 Kč/km.
 • Při výnosu postele do 2. patra bez výtahu (včetně) bude účtována sazba 50 Kč/osobu. V případě, že postel bude nesena do 5. patra bez výtahu, bude účtována sazba 100 Kč/osobu. 
 • Doba pronájmu je na dobu neurčitou, a to po dobu trvání potřeby klienta.
 • Před zapůjčením pomůcky je Charitou Nový Jičín vybírána vratná záloha (u vybraných pomůcek), která je uvedena v ceníku. Záloha slouží na případné pokrytí nákladů spojených s opravou zapůjčené pomůcky, pokud je tato během zápůjčky poškozena. Nevrátí-li uživatel z jakéhokoliv důvodu pomůcku, zavazuje se uhradit cenu pomůcky dle pořizovací ceny pomůcky.
 • Dojde-li v průběhu zapůjčení pomůcky k poruše nebo jejímu poškození, je nájemce povinen toto neprodleně ohlásit Charitě Nový Jičín, která zváží rozsah poškození a následný způsob úhrady škody (úhrada opravy v plné výši, příp.pořízení nové pomůcky). Vlastník zajistí opravu pomůcky.
 • Uživatel je povinen vrátit půjčenou pomůcku do sídla společnosti nebo si ji po domluvě za úhradu doveze vlastník. Vlastník si vymiňuje, že u rozměrných či drahých pomůcek bude doprava, montáž a demontáž provedena školenými pracovníky společnosti. Ti zároveň poučí Uživatele o správném používání pomůcky.
 • Vyúčtování půjčovného a jeho zaplacení proběhne: a) bezhotovostně – fakturou- po vrácení pomůcky b) hotově v sídle Charity Nový Jičín. Počet dnů, za které je půjčovné účtováno, je dáno dvěma termíny. Začátek je dán dnem, kdy došlo k zapůjčení pomůcky, konec pak dnem, který oznámil uživatel jako den, kdy je připraven pomůcku vrátit. Vyúčtování proběhne k poslednímu dni každého měsíce, kdy byla pomůcka používána. Vrácení vybrané zálohy za pomůcku proběhne odečtem z faktury následný měsíc po navrácení pomůcky.
 • Uživatel odpovídá za půjčenou pomůcku, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a zacházet s ní podle návodu nebo podle instrukce.
 • Uživatel je povinen provádět na vlastní náklady běžnou údržbu doporučenou výrobcem (čištění, mazání apod.)
 • Uživatel není oprávněn provádět žádné technické či jiné úpravy bez souhlasu Vlastníka.
 • Uživatel nesmí ponechat pronajatou věc užívat, případně pronajímat třetím osobám. Přemisťovat ji lze pouze se souhlasem vlastníka.
 • Odcizení, ztrátu či úmyslné poškození je uživatel povinen nahlásit Vlastníku.
 • Uživatel si půjčuje veškeré pomůcky na své vlastní riziko. Vlastník nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčených pomůcek.
 • Vlastník se zavazuje pomůcky půjčovat uživateli čisté a funkční, po provedené dezinfekci běžnými dezinfekčními prostředky a také seznámit uživatele s návodem na používání, s údržbou a obsluhou pomůcky.

IČO: 73635677 Bankovní spojení: č. ú. 2900231575/2010