Charita Nový Jičín

Něco málo o nás...

Charita  Nový Jičín  byla založena  ostravsko-opavským biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem dne 14.12.2011  a zahájila svou činnost   1.1.2012. Posláním  naší Charity je sloužit a pomáhat  sociálně  nejslabším a lidem v hmotné nouzi a přitom chránit  v každém člověku jeho důstojnost. Pomáhat  všem, kdo pomoc potřebují bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo náboženství.

Snad nejvýraznější apel pro tuto pomoc  lze nalézt v Bibli v Novém Zákoně dvacáté páté kapitole evangelia podle Matouše ve verších 31 až 46.

Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst,
měl jsem žízeň, a dali jste mi napít,
byl jsem cizí, a ujali jste se mě,
byl jsem nahý, a oblékli jste mě,
byl jsem nemocen, a navštívili jste mě,
byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.
(Mt 25, 35-36)

 

Je to  nelehké, ale  krásné poslání!

„Každý člověk může něčím sloužit. Jediné, co ke službě  potřebuje, je laskavé srdce.“