Partneři a dárci

 


Děkujeme fulnecké firmě VVM-IPSO s.r.o. za dar 10 000 Kč na potřeby Charity Nový Jičín.

 


Děkujeme firmě PLAKOR CZECH za finanční dar ve výši 30 000,-Kč, který bude použit na potřeby Charity Nový Jičín.

plakor_logo


Děkujeme VOP CZ za finanční dar ve výši 6000,-Kč, který byl použit na volnočasové aktivity dětí (Maškarní ples, Kino).

VOP_logo_pos_CMYK


Děkujeme firmě Otakar Hájek – Kema Morava za poskytnutí věcného daru (sanačních omítek) ve výši 4000,-Kč.