Služby

– Charitní dům Matky Terezy

– Noclehárna

– Charitní šatník 

– Charitní nábytník

– Půjčovna kompenzačních pomůcek

– Klub rukodělných prací

– Rodinný klub Hnízdo