Nízkoprahové denní centrum

Název služby:  Charitní dům Matky Terezy – nízkoprahové denní centrum
Adresa:  Dolní brána 57, Nový Jičín
Vedoucí: Bc. Marek Procházka 
Telefon:  +420 737 274 868
Email:  ndc(a)charitanj.cz
Otevírací doba: PO – PÁ   10:00 – 15:00h
Kapacita: Aktuální kapacita 15 osob (maximální denní kapacita 25 osob)

Veřejný závazek služby Nízkoprahové denní centrum

Poslání

V nízkoprahovém denním centru v Novém Jičíně pomáháme mužům i ženám bez přístřeší v jejich nepříznivé životní situaci. Poskytneme vám takové informace, které vám pomohou v jejím překonání či vyřešení. Současně vám umožníme samostatně si připravit stravu a provést osobní hygienu. Podpoříme vás v tom, abyste si v životě dokázali lépe sami poradit.

Našim cílem je, aby

  1. člověk – uživatel služby NDC – měl naplněny základní životní potřeby (je nasycen, umyt);
  2. aby se zorientoval ve svých závazcích a povinnostech, věděl kam se obrátit pro další podporu a v bezpečném prostředí NDC se rozhodl svoji situaci řešit a učinil k tomu první kroky;
  3. aby se zajímal o svůj zdravotní stav, svoji případnou závislost udržel v přiměřených mezích;
  4. aby byl schopen trvale žít bez podpory nízkoprahového denního centra.

Cílová skupina

Muži a ženy bez přístřeší od věku 18 let, kteří jsou v sebeobsluze soběstační (výjimkou je osobní hygiena, při které můžeme poskytnout pomoc).

Kde a kdy je služba poskytována

Služba nízkoprahové denní centrum je poskytována na adrese Dolní brána 2075/57 v Novém Jičíně a to v pracovních dnech od 10.00 do 15.00 hod.

Zásady poskytování sociální služby

 

  • Podporujeme samostatnost uživatele

 

To, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a pomocí svých schopností, neděláme za něj.

  1. Partnerství

Přestože je uživatel služby v nelehké sociální situaci, bereme jej jako partnera, který má svá práva a povinnosti.

 

  • Respektování jedinečnosti člověka

 

Víme, že každý člověk je jiný. Přistupujeme ke každému tak, jak to nejlépe odpovídá jeho potřebám, a snažíme se, aby mohl co nejvíc zůstat sám sebou. Nepomáháme v jednání, které mu škodí.

  1. Přistupujeme s úctou k osobní důstojnosti každého člověka

Podporujeme u uživatele celou lidskou osobnost, tělo i duši člověka. S tímto přístupem mu pomáháme naplnit jeho potřeby tělesné (teplo, strava, hygiena atd.), duševní komunikace, pocit bezpečí, být užitečný i duchovní (smysl života, mravní řád atd.). Pracovníci jsou otevřeni rozhovorům na téma smyslu života, víry, hledání vnitřních hodnot.

  1. Nízkoprahovost

Služba je poskytována anonymně, není nutné sdělovat osobní údaje a služba je v základních činnostech poskytována zdarma.

 

 

 

LOGO_NJsym_logologoMPSV-m