Nízkoprahové denní centrum

Název služby:  Charitní dům Matky Terezy – nízkoprahové denní centrum
Adresa:  Dolní brána 57, Nový Jičín
Vedoucí: Bc. Marek Procházka 
Telefon:  +420 737 274 868
Email:  ndc(a)charitanj.cz
Otevírací doba: PO – PÁ   10:00 – 15:00h
Kapacita: Aktuální kapacita 15 osob (maximální denní kapacita 25 osob)

Veřejný závazek služby Nízkoprahové denní centrum

Poslání

V nízkoprahovém denním centru v Novém Jičíně pomáháme mužům i ženám bez přístřeší v jejich nepříznivé životní situaci. Poskytneme vám takové informace, které vám pomohou v jejím překonání či vyřešení. Současně vám umožníme samostatně si připravit stravu a provést osobní hygienu. Podpoříme vás v tom, abyste si v životě dokázali lépe sami poradit.

Našim cílem je, aby

 1. člověk – uživatel služby NDC – měl naplněny základní životní potřeby (je nasycen, umyt);
 2. aby se zorientoval ve svých závazcích a povinnostech, věděl kam se obrátit pro další podporu a v bezpečném prostředí NDC se rozhodl svoji situaci řešit a učinil k tomu první kroky;
 3. aby se zajímal o svůj zdravotní stav, svoji případnou závislost udržel v přiměřených mezích;
 4. aby byl schopen trvale žít bez podpory nízkoprahového denního centra.

Cílová skupina

Muži a ženy bez přístřeší od věku 18 let, kteří jsou v sebeobsluze soběstační (výjimkou je osobní hygiena, při které můžeme poskytnout pomoc).

Kde a kdy je služba poskytována

Služba nízkoprahové denní centrum je poskytována na adrese Dolní brána 2075/57 v Novém Jičíně a to v pracovních dnech od 10.00 do 15.00 hod.

Zásady poskytování sociální služby

 

 • Podporujeme samostatnost uživatele

 

To, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a pomocí svých schopností, neděláme za něj.

 1. Partnerství

Přestože je uživatel služby v nelehké sociální situaci, bereme jej jako partnera, který má svá práva a povinnosti.

 

 • Respektování jedinečnosti člověka

 

Víme, že každý člověk je jiný. Přistupujeme ke každému tak, jak to nejlépe odpovídá jeho potřebám, a snažíme se, aby mohl co nejvíc zůstat sám sebou. Nepomáháme v jednání, které mu škodí.

 1. Přistupujeme s úctou k osobní důstojnosti každého člověka

Podporujeme u uživatele celou lidskou osobnost, tělo i duši člověka. S tímto přístupem mu pomáháme naplnit jeho potřeby tělesné (teplo, strava, hygiena atd.), duševní komunikace, pocit bezpečí, být užitečný i duchovní (smysl života, mravní řád atd.). Pracovníci jsou otevřeni rozhovorům na téma smyslu života, víry, hledání vnitřních hodnot.

 1. Nízkoprahovost

Služba je poskytována anonymně, není nutné sdělovat osobní údaje a služba je v základních činnostech poskytována zdarma.

 

 

Adresa: Dolní brána 57, 74101 Nový Jičín
Telefon: 556 709 240; 731 697 881 
E-mail: nocleharna@charitanj.cz
Vedoucí služby: Bc. Marek Procházka
Kapacita: 18 mužů, 3 ženy
Cena za jednu noc: 70 Kč

 

Veřejný závazek služby Noclehárna

Poslání

Posláním sociální služby „Noclehárna“ v Charitním domě Matky Terezy v Novém Jičíně, která je provozována od 1.1. 2014,  je poskytnout mužům a ženám bez přístřeší možnost přenocování, hygieny, přípravy stravy a poradit jim tak, aby byli schopni sami řešit problém ve svém životě.

Cíle  

 1. Uživatel má naplněny své základní lidské potřeby (spánek, hygiena, strava)
 2. Uživatel má vyřízeny osobní doklady a stálý příjem.
 3. Uživateli ví, kam se může při řešení svých problémů obrátit o pomoc.
 4. Uživatel řeší svůj zdravotní stav a udržuje svou případnou alkoholovou závislost v určitých mezích, aby se nezhoršovala jeho situace.
 5. Po ukončení služby se uživatel přesouvá do vyšší formy bydlení.

Cílová skupina

Noclehárna slouží dospělým lidem (mužům i ženám) bez domova, kteří jsou fyzicky soběstační.

Neposkytneme službu těmto osobám:

 • které nejsou schopny komunikovat běžným způsobem (např. z důvodu mentální retardace)
 • cizincům, kteří se nedorozumí česky, slovensky, popř. polsky,
 • osobám, vyžadujícím speciální úpravy prostor a vybavení (vozíčkáři, nevidomí)

Zásady poskytování služby

 1. Podporujeme samostatnost uživatele

To, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a pomocí svých schopností, neděláme za něj.

 1. Partnerství

Přestože je uživatel služby v nelehké sociální situaci, bereme jej jako rovnocenného partnera, který má svá práva, ale i povinnosti. 

        3. Respektování jedinečnosti člověka

 

 

        Víme, že každý člověk je jiný. Přistupujeme ke každému tak, jak to nejlépe odpovídá jeho potřebám, a snažíme se, aby mohl co nejvíc zůstat sám sebou.  Nepomáháme

         v jednání, které mu škodí.

 1. Přistupujeme s úctou k osobní důstojnosti každého člověka

Podporujeme u uživatele celou lidskou osobnost, tělo i duši člověka. S tímto přístupem mu pomáháme naplnit jeho potřeby tělesné (teplo, spánek, hygiena atd.), duševní komunikace, pocit bezpečí, být užitečný) i duchovní (smysl života, mravní řád atd.). Pracovníci jsou otevřeni rozhovorům na téma smyslu života, víry, hledání vnitřních hodnot.

 

Charitní dům (652)Příběh:
Pan Pavel začal pravidelně docházet do noclehárny na podzim roku 2012. V Novém Jičíně je známou postavou, která měla v oblibě víno a na svůj vzhled nijak nedbala. Během času pochopil, že ve střízlivém stavu mu vstup nebude odepřen, a pití vína omezil. Pan Pavel trpěl i nemalými psychickými potížemi, býval dezorientovaný a často se v noci dožadoval léků na spaní. Podařilo se nám zkontaktovat jeho syna, který se o otce začal zajímat, a společnými silami jsme vyřídili pobyt pana Pavla v psychiatrické léčebně v Opavě. Po návratu z léčebny se pan Pavel opět objevil v noclehárně, ale byl jako „bez životní jiskry“ – nekomunikoval, rezignoval na všechny jeho dosud oblíbené aktivity. V té době mu byl jeho syn velkou životní oporou. Časem nalezl útočiště v našem azylovém domě a s naší asistencí se podařilo zajistit pravidelné návštěvy u psychiatra. Jeho život se postupně začal vracet do normálu. Pan Pavel usiluje o řešení své životní situace. Jeho cílem je získat podnájem nebo pokoj v domově pro seniory a žít spokojeně.

Služba Charitní dům Matky Terezy – nízkoprahové denní centrum podpořena: