Info pro koledníky

INFORMACE PRO KOLEDNÍKY

 • Pro letošní rok probíhá koledování sbírky od 1. do 15. ledna 2024.
 • Při koledování vždy dbejte na svou bezpečnost. Při jakémkoli vážnějším problému (úraz koledníka, ztráta průkazky aj.) musí vedoucí skupinky kontaktovat asistenta, který bude po celou dobu sbírky k dispozici.
 • Asistentem Tříkrálové sbírky (TKS) za Charitu Nový Jičín je Markéta Brožová, tel.: 734 685 762, email: marketa.brozova@charitanj.cz

KDY KONTAKTKOVAT KOORDINÁTORA?

 • Pokladnička – je porušená, natržená pečeť nebo je pokladnička jakýmkoliv způsobem poškozena (např. praskne dno, povolí víko, aj.)
  v případě krádeže pokladničky jinou osobou je nutno okamžitě informovat Policii ČR a rovněž asistenta.
 • Průkazka – je poškozená, nečitelná, roztržená nebo došlo ke ztrátě průkazky. Volejte asistentovi a ten vám doručí průkazku novou.
 • Napadení – pokud se stane, že vás někdo napadne, je vaše zdraví přednější před obranou sbírkové pokladničky a obnosu v ní. Důležité v těchto případech je, abyste si co nejpřesněji zapamatovali popis pachatelů, který pak pomůže policii s jejich odhalením. Je nutné, aby vedoucí skupinky v případě napadení či jiných problémů informoval asistenta a měl u sebe kontaktní údaje.
 • Úraz – v případě úrazu má Charita pro koledníky sjednané pojištění. Je tedy nutné, abyste v případě úrazu kontaktovali koordinátora ve své obci/farnosti a ten následně kontaktuje koordinátora Charity Nový Jičín.
  Pokud budete mít možnost, vyfoťte úraz nebo zranění nebo událost, která se vám přihodí. Je dobré mít také svědka, který nehodu dosvědčí. V případě, že budete muset být ošetřeni lékařem, uschovejte lékařskou zprávu, která se pak doloží k oznámení o pojistné události. Úrazem se myslí – pokousání psem, upadnutí na ledu a následné zranění, a jiné situace.
 • Ostatní věci – např. když vám dojdou cukříky, kalendáříky, křída nebo nebudou stačit dárky pro koledníky, volejte asistentovi a ten vám potřebné věci doveze v nejbližším možném čase.

V případě jakékoliv události, která by naznačovala, že došlo k porušení pravidel o zacházení s pokladničkami, příp. k podezření o spáchání přestupku či činu (např. falešní koledníci), vedoucí skupinek budou o této skutečnosti neprodleně informovat asistenta.

PODĚKOVÁNÍ KOLEDNÍKŮM 2024

Vážení účastníci Tříkrálové sbírky,
děkujeme vám za váš zápal a odhodlání, které jste prokázali během letošní Tříkrálové sbírky. Jako projev našeho uznání vás srdečně zveme do kina Květen v Novém Jičíně, kde pro vás promítáme pohádkový film od společnosti Disney s názvem „Přání“.Promítání se uskuteční dne 11.2.2024 a program začíná ve 14:00hodin. 
Vstupenky na akci obdržíte od svých koordinátorů.

Těšíme se na vás Charita NJ