Info pro koledníky

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 • Dbejte na dodržování aktuálních vládních a hygienických opatření. Neohrožujte sebe ani dárce.
 • dodržujte 3R – rouška, rozestupy, ruce (hygiena – v taškách máte k dispozici respirátory)
 • nevstupujte do domácností (koleda probíhá venku, u vstupních dveří)
 • pokud to aktuální situace nedovolí, kolednická skupina nezpívá koledu (můžete využít hudebních nástrojů nebo hudby z mobilu)

KDY KONTAKTKOVAT KOORDINNÁTORA?

 • Pokladnička – je porušená, natržená pečeť nebo je pokladnička jakýmkoliv způsobem poškozena (např. praskne dno, povolí víko, aj.)
  v případě krádeže pokladničky jinou osobou je nutno okamžitě informovat Policii ČR a rovněž asistenta.
 • Průkazka – je poškozená, nečitelná, roztržená nebo došlo ke ztrátě průkazky. Volejte asistentovi a ten vám doručí průkazku novou.
 • Napadení – pokud se stane, že vás někdo napadne, je vaše zdraví přednější před obranou sbírkové pokladničky a obnosu v ní. Důležité v těchto případech je, abyste si co nejpřesněji zapamatovali popis pachatelů, který pak pomůže policii s jejich odhalením. Je nutné, aby vedoucí skupinky v případě napadení či jiných problémů informoval asistenta a měl u sebe kontaktní údaje.
 • Úraz – v případě úrazu má Charita pro koledníky sjednané pojištění. Je tedy nutné, abyste v případě úrazu kontaktovali koordinátora ve své obci/farnosti a ten následně kontaktuje koordinátora Charity Nový Jičín.
  Pokud budete mít možnost, vyfoťte úraz nebo zranění nebo událost, která se vám přihodí. Je dobré mít také svědka, který nehodu dosvědčí. V případě, že budete muset být ošetřeni lékařem, uschovejte lékařskou zprávu, která se pak doloží k oznámení o pojistné události. Úrazem se myslí – pokousání psem, upadnutí na ledu a následné zranění, a jiné situace.
 • Ostatní věci – např. když vám dojdou cukříky, kalendáříky, křída nebo nebudou stačit dárky pro koledníky, volejte asistentovi a ten vám potřebné věci doveze v nejbližším možném čase.

V případě jakékoliv události, která by naznačovala, že došlo k porušení pravidel o zacházení s pokladničkami, příp. k podezření o spáchání přestupku či činu (např. falešní koledníci), vedoucí skupinek budou o této skutečnosti neprodleně informovat asistenta.

PODĚKOVÁNÍ KOLEDNÍKŮM 2022

Poděkování tříkrálovým koledním v novojičínském kině Květen bude z nevětší pravděpodobností právě v květnu, tedy v květnu s malým „k“. Všechny podrobné informace včetně data, času a samotného filmu vám dáme včas vědět prostřednictvím našeho webu a samozřejmě tříkrálového koordinátora. Letos máme pro vás i jedno překvapení.

Těšíme se na vás Charita NJ