Archiv měsíce: Leden 2015

Tříkrálová sbírka 2015 opět rekordní!

Pracovníci Charity Nový Jičín v čele s ředitelem Marcelem Brožem ze srdce děkují koledníkům, vedoucím skupinek, dobrovolníkům, zkrátka všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném průběhu Tříkrálové sbírky 2015. Nelze zvlášť nepoděkovat i všem dárcům,...

Tiskové prohlášení Charity Nový Jičín

Charita Nový Jičín děkuje všímavým občanům V Novém Jičíně se bohužel letos poprvé vyskytli falešní koledníci, kteří se vydávali za dobrovolníky Charitní Tříkrálové sbírky a snažili se takto vylákat z občanů peníze a zneužít jejich dobré...