Archiv měsíce: Červenec 2013

Poděkování občanům Nového Jičína za humanitární sbírku

Letošní povodně z počátku června zasáhly téměř všechny kraje v Čechách. Škody, jež velká voda napáchala, se počítají v miliardách.  Abychom alespoň částečně zmírnili utrpení zaplaveným obětem, vyhlásili jsme ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou materiální sbírku humanitární...